Ola Petter Søndmør sitt hovedfokus er salg av flotte hyttetomter i Tolga kommune i Hedmark, men kan også bistå med bygg- og entreprenørtjenester, samt diverse innen hytteservice. Se brosjyre over Kvennhusbekken Hyttegrend (pdf)

Tjenester

  • Alt fra planprosessen ved graving til bygging
  • Massetransport
  • Nøkkelferdig hytte
  • Utleie av hytter
  • Snøbrøyting
  • Vedlevering
  • Salg av hytter og tomter

Produkter

  • Alle typer masser og pukk
  • Torv til torvtak
  • Materialer og andre byggevarer