Ola Petter Søndmør er et enkeltpersonforetak som ble opprettet i 1999. Han har 20 års erfaring innen anlegg og tranpsport, og er medeier i et bygg og anleggsfirma som har Sentral Godkjenning. Ola Petter har også erfaring som landbruksmekanier og har fagbrev som yrkessjåfør.

I 1999 tok Ola Petter Søndmør over familiegården, og startet med slaktekyllingproduksjon året etter. Fra 2003 av begynte han med salg av tomter i en hyttegrend, og per februar 2014 er det solgt 4 av 28 tomter. En båthavn er også under utbygging, som da er primært rettet mot hytteeiere i hyttegrenda.

Samarbeidspartnere

VS Entreprenør Bygg og Anlegg

VS Entreprenør Bygg og Anlegg driver med bygg og anleggsvirksomhet, og har kompetanse både som hovedentreprenør, underentreprenør, samt innen totalentreprise.

Sømådalen Landhandel AS

En butikk som driver med salg av dagligvarer, gaveartikler, hundefôr og utstyr, jakt/friluftsklær og utstyr.

Sømåen Tradisjonshandverk

Sømåen Tradisjonshandverk AS har kunnskap og erfaring innen restaurering av tømmerbygninger, laftig og snekring.